ZapLab: technologie en creativiteit

ZapLab is het FabLab bij Villa Zapakara. FabLab staat voor Fabrication Laboratory en is een werkplaats waar jonge uitvinders en ontwikkelaars gebruik van kunnen maken. De algemene doelstelling van het ZapLab is dat iedereen een mogelijkheid krijgt om hun ideeën om te zetten in een fysiek product en hun ontwerpen te delen. Bij Villa Zapakara richten wij ons voornamelijk op uitvinders en toekomstige ontwikkelaars in de leeftijdsklasse van 12 jaar en ouder.
Het ZapLab is onderdeel van een internationaal netwerk. Fablabs.io.

Ziet u mogelijkheden om het ZapLab financieel te ondersteunen, neem dan contact met ons op en kijk naar de verschillende pakketkeuzes die wij u kunnen aanbieden.

ZapLab Flyer

SDG Doelen

Het ZapLab wil stimuleren dat er nieuwe inventieve ideeën en oplossingen worden bedacht en uitgewerkt binnen bepaalde thema’s.
Deze thema’s worden bepaald aan de hand van 4 Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals die zijn opgesteld door de Verenigde Naties:

Goede gezondheid en welzijn

Het verzekeren van goede gezondheid en het promoten van welvaart voor alle leeftijden.

Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Diensten

Bij het Zap Lab zijn er verschillende apparaten ter beschikking.
Deze kunnen worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:

 • Men mag geen schade berokkenen aan de apparatuur, de omgeving en andere gebruikers
 • Men moet zelf uitvindingen of oplossingen bedenken
 • De nieuwe uitvindingen moeten worden gedeeld met de lokale gemeenschap maar ook binnen het netwerk van internationale Fab Labs.
 • Men moet de ruimtes na gebruik weer netjes en opgeruimd achterlaten
 • Men volgt ten alle tijde de instructies van de Zap Lab- en Villa Zapakara-medewerkers.

De beschikbare diensten aan de hand van onze apparatuur:

CNC machine (Nomad883)

 • Prototyping met de maximale afmetingen van 200mm x 200mm x 75mm (BxLxH)
 • Met een CNC gesneden gepersonaliseerd object in kleine oplagen.
 • Te denken valt aan de materialen; hout, glas, steen.

Vinylcutter (Brother ScanNcut sdx1200)

 • Prototyping met een snijgebied van: 297mm x 610mm (BxL)
 • Vervaardigen van gepersonaliseerde stickers in kleine oplagen. 
 • Te denken valt aan de materialen; papier, karton, flex- en stickerfolie of stof

Lasercutter (FabCreator FabCore ready to go)

 • Prototyping met de maximale afmetingen van 600mm x 300mm x 50mm (BxLxH)
 • Met een laser gesneden gepersonaliseerd object in kleine oplagen.
 • Met een laser gegraveerd gepersonaliseerd object in kleine oplagen.
 • Te denken valt aan de materialen; hout, glas, steen

3D Printer (Sindoh 3DWOX1)

 • Prototyping met een werkgebied van: 210mm x 200mm x 195mm (BxLxH)
 • Het is geen productiemachine

Borduurmachine (Brother Innov-is NV800E)

 • Prototyping met de maximale afmetingen van 160mm x 260mm (BxL)
 • Computergestuurd boorduurpatronen vervaardigen in kleine oplagen.

Vacuümvormer (Mayku FormBox)

 • Prototyping met een werkgebied van: 200mm x 200mm x 130mm (BxLxH)
 • Het is geen productiemachine

Prototyping
Micro:bit met robot car

Prototyping
Funduino- arduino

Strawbees coding and robotics

Programma

Er zijn verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken met technologie en de toepasbaarheid daarvan:
Interactieve Rondleiding

Voor groepen middelbare scholieren tot 20 personen.
Duur: 120 minuten
Aantal personen: Maximaal 20 (exclusief begeleiders)
Inhoud: Tijdens deze rondleiding voor scholieren zullen zij van 2 apparaten een demonstratie krijgen. Tevens zullen zij middels techniek informatie overgedragen krijgen binnen de thema’s zoals ze bepaald zijn. Als laatste krijgen zij de mogelijkheid om zelf 1 activiteit uit te voeren onder begeleiding van de Zap Lab medewerkers.

Op afspraak

Voor kleine ondernemers bestaat er ook een mogelijkheid om, tegen betaling van een kleine vergoeding, gebruik te maken van het ZapLab.

NB: Het ZapLab heeft veel materiaal nodig. Daarom is het altijd mogelijk, in de vorm van een Barterdeal, te ‘betalen’ middels hout, plastic, glaswerk en/of ander materiaal mits deze in bruikbare formaten worden aangeleverd.

Workshops

Er zullen periodieke, betaalde workshops worden georganiseerd. Enerzijds gericht op onder andere het vergroten van de kennis van een bepaald apparaat en de mogelijke toepassingen daarvan. Anderzijds kunnen er workshops rondom een specifiek thema worden uitgedacht.

Kijkmiddagen

Het ZapLab is dagelijks tussen 14:00 en 16:00 uur vrij te bezoeken om er een kijkje te nemen. Het gebruik van apparaten kan echter alleen volgens afspraak. Deze afspraken kunnen worden geboekt tijdens de Kijkmiddagen.
Kijkmiddagen:
maandag t/m vrijdag
ochtend 08.00u – 13.00u rondleidingen scholen
middag 14.00u – 16.00u kijkmiddagen publiek
avond 18.00u – 20.00u workshops

Contact

Adres
Prins Hendrikstraat # 17 b
Paramaribo

zaplab@villazapakara.com
Tel: +597 422212 WhatsApp: +597 8995233